С.Сонин
МХАОНийгэмлэгийн  хүндэт ерөнхийлөгч, ШУ Академич, АУ Доктор, АУ Професор
Д.Энхбаяр
МХАОНийгэмлэгийн хүндэт ерөнхийлөгч, Дүрс оношилгооны зөвлөх эмч
Б.Эрдэнэбилэг
МХАОНийгэмлэгийн ерөнхийлөгч, АУ Магистр, Кл. Профессор
Г.Мэндсайхан
МХАОНийгэмлэгийн УЗГ, АУ Доктор, Дэд Профессор, АШУҮИС ЭБЭСТэнхим
Ц.Эрдэмбилэг
МХАОНийгэмлэгийн УЗГ, АШУҮИС ДОТэнхимийн эрхлэгч, АУ Доктор, Дэд профессор
П.Төгсжаргал
МХАОНийгэмлэгийн УЗГ , АШУҮИС ДОТэнхимийн ахлах багш, АУ Магистр
Д.Батболд
МХАОНийгэмлэгийн УЗГ, Эсэн инграм захирал