WFUMB 2018

Brief:

Дэлхийн хэт авиан оношилгооны нийгэмлэгүүдийн холбооны Монгол дахь сургалтын төвийн 6 дахь удаагийн сургалтаа Mindray компанитай хамтран форум болгон өргөжүүлж зохион байгуулсан.

Topic:
“Бамбай булчирхай ба тодосгогчтой хэт авиан шинжилгээ”

Date:
2018 оны 7-р сарын 26-27

Participants:

170

Location:

Holiday Inn Hotel & Convention Center, Ulaanbaatar

Guests:
  • Сенча А.Н
    Professor, Russia

Other forums

Do you want to know more about what was discussed during the seminar?

Register now to get the percentations of the workshop.