Дэлхийн Хэт авиан Оношилгооны Нийгэмлэгээс эхо оношилгоог ашиглан, оношилсон сонирхолтой тохиолдлуудыг хүлээн авч буй бөгөөд энэ сэдвийн хүрээнд “Хэт авиан оношилгоо – Хамгийн шилдэг нь” уралдааныг зохион байгуулж байна.

Шалгарсан эмчийг 2021 оны 05 сарын 26-29 ны өдрүүдэд Румынд болох Дэлхийн Хэт авиан оношилгооны нийгэмлэг, Европын Хэт авиан оношилгооны нийгэмлэг, Румыны Хэт авиан оношилгооны нийгэмлэгийн хамтарсан хуралд оролцоход бүртгэлийн хураамж болон хүлээн авалтын зардалаас /congress banquet/ чөлөөлнө.

Шалгарах эмчийн тоо заагдаагүй тул боломж өндөр байж мэднэ.

Эмнэлзүйн тохиолдолоо ямар загвараар явуулах талаар холбоосыг хавсаргав.

Welcome to WFUMB

2021 онд Румынд болох хурлын талаар холбоосыг хавсаргав.

https://wfumb2021.com/