Д.Энхбаяр

МХАОНийгэмлэгийн хүндэт ерөнхийлөгч, Дүрс оношилгооны зөвлөх эмч

МХАОНийгэмлэгийн  хүндэт ерөнхийлөгч, Дүрс оношилгооны зөвлөх эмч