П.Төгсжаргал

МХАОНийгэмлэгийн УЗГ , АШУҮИС ДОТэнхимийн ахлах багш, АУ Магистр

МХАОНийгэмлэгийн УЗГ , АШУҮИС ДОТэнхимийн ахлах багш, АУ Магистр