Ц.Эрдэмбилэг

МХАОНийгэмлэгийн УЗГ, АШУҮИС ДОТэнхимийн эрхлэгч, АУ Доктор, Дэд профессор

МХАОНийгэмлэгийн УЗГ, АШУҮИС ДОТэнхимийн эрхлэгч, АУ Доктор, Дэд
профессор