Сэтгэгдэл байхгүй |

Бамбай булчирхайн Хэт авиан олон үзүүлэлтэт цогц шинжилгээний ном хэвлэгдэн...

Сэтгэгдэл байхгүй |

Дэлхийн Хэт авиан Оношилгооны Нийгэмлэгээс эхо оношилгоог ашиглан, оношилсон сонирхолтой...

Сэтгэгдэл байхгүй |

https://sonoworld.com/ 2020 оны 12 сарын байдлаар 184 000 хэрэглэгчтэй, дэлхий...

Сэтгэгдэл байхгүй |

Дэлхий даяар айдас түгшүүр төрүүлээд буй Ковид-19 өвчний тархац өдөр...

Сэтгэгдэл байхгүй |

М, 46 настай, эмэгтэй. Хэт авиан шинжилгээгээр Бамбай булчирхайн зангилаа...