МХАОНийгэмлэгийн гишүүн болсноор та:

  • Нийгэмлэгийн үйл ажиллагааг өргөжүүлэх
  • Сургалтын материалуудыг чөлөөтэй унших, суралцах
  • Мэргэжлийн сурах бичгүүдийг унших, татаж авах
  • Олон улсын Хэт авиан нийгэмлэгүүдийн мэдээ, мэдээлэл авах
  • Шинэ техник, технологуудтай танилцах
  • Сургалт, семинарын бүртгэлийн хураамжийг хөнгөлөх
  • Сонирхолтой тохиолдол, кейс оруулан бусаддаа түгээх, дата үүсгэх, түүнийг ашиглах