Тайлбар:

Дэлхийн хэт авиан оношилгооны нийгэмлэгүүдийн холбооны Монгол дахь сургалтын төвийн 6 дахь удаагийн сургалтаа Mindray компанитай хамтран форум болгон өргөжүүлж зохион байгуулсан.

Сэдэв:
“Бамбай булчирхай ба тодосгогчтой хэт авиан шинжилгээ”

Огноо:
2018 оны 7-р сарын 26-27

Оролцогчид:

170

Байршил:

Holiday Inn Hotel & Convention Center, Улаанбаатар

Зочид:
  • Сенча А.Н
    ОХУ-ын профессор

Бусад оны уулзалт

Уулзалтын персентаци материалтай танилцах уу?

Та гишүүнээр элссэнээр өмнөх онуудын материалуудыг үзэх боломжтой болно.